Meldpunt bedreigingen

Doe hier uw melding

Hebt u een migratie-achtergrond en wordt u bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd vanwege uw christelijke geloof op het asielzoekerscentrum of op andere plaatsen in Nederland?  Dan kunt u bij dit meldpunt hier melding van maken.

Lees meer >>>

Onze werkwijze, wat doen we met uw melding

Waarom is het van belang om melding te maken? En wat gebeurt er met uw melding?

Lees meer >>>

Rechten en vrijheden in Nederland

In Nederland is het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging vastgelegd in de grondwet. Dit betekent onder meer dat iedereen vrij is zijn of haar geloof te uiten.

Lees meer >>>

Deelnemende organisaties

Stichting Gave, Open Doors en SDOK hebben samen dit meldpunt voor discriminatie en bedreiging van christenen met een migratieachtergrond in Nederland opgezet.

Lees meer >>>

Op deze website kunt u een melding doen wanneer u in Nederland problemen ondervindt met betrekking tot discriminatie, bedreiging, intimidatie of geweld omdat u christen bent (geworden). Dit kan gaan over een situatie in een asielzoekerscentrum, een taalschool of op welke andere plaats in Nederland dan ook. U vindt hier ook meer informatie over godsdienstvrijheid in Nederland. Dit meldpunt is specifiek bedoeld voor mensen met een migratie-achtergrond.

Met uw melding kunnen wij de omvang van dit fenomeen in kaart brengen en bieden we tevens praktische en pastorale ondersteuning aan.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world