Home Meldpunt bedreigingen Deelnemende organisaties

Deelnemende organisaties

Stichting Gave

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Gave geeft hier invulling aan door kerken en christenen bewust te maken van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

In contact met asielzoekers en vrijwilligers horen we regelmatig dat vrijheid van geloof in Nederland niet altijd vanzelfsprekend is. Ook horen we dat de bereidheid om melding te doen van discriminatie of geweld vanwege het geloof laag is. Daarmee blijft het probleem onder de radar en krijgen slachtoffers niet de hulp die ze nodig hebben. Gave wil met dit meldpunt het probleem in kaart brengen, slachtoffers hulp bieden en betrokkenen informeren over rechten en vrijheden met betrekking tot geloof in Nederland.

naar de website van Stichting Gave >>

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd. Het is zorgelijk dat christenvervolging zich inmiddels ook naar Nederland verspreidt, doordat bijvoorbeeld christenen in asielzoekerscentra problemen ondervinden vanwege hun christelijk geloof.

Omdat Open Doors werkt volgens de Ranglijst Christenvervolging in landen waar vervolging van christenen plaatsvindt, zijn we niet actief in hulpverlening in Nederland. Stichting Gave werkt wel in Nederland en heeft hier haar expertise opgebouwd en daarom steunen wij hen in dit initiatief.

Open Doors Nederland is blij dat er nu een meldpunt bedreigingen komt. Het is voor ons belangrijk dat mensen die om hun christelijk geloof worden gediscrimineerd of verdrukt, hulp kunnen krijgen. Waar ter wereld ze zich ook bevinden.

naar de website van Open Doors >>

SDOK

SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Een lichaam waarvan de leden betrokken zijn bij elkaar en ‘delen’ en ‘dienen’ centraal staan. Als er sprake is van vervolging, dan staat SDOK naast vervolgde christenen met praktische hulp en bemoediging.

Het belijden van het christelijk geloof (vooral de overgang ernaar) kan weerstand tot gevolg hebben vanuit de familie en/of de sociale omgeving waarin christenen zich bevinden. In Nederland manifesteert zich dit momenteel vooral bij mensen met een migratie-achtergrond.

SDOK ziet het als haar verantwoordelijkheid om met haar expertise, netwerk en mogelijkheden te zorgen dat christenen die met deze vervolging te maken hebben, ondersteund worden.

Dit betekent praktisch dat:

  • SDOK christenen in Nederland toerust om een juiste, Bijbelse houding aan te nemen naar vervolgde broeders en zusters.
  • SDOK stimuleert dat betreffende christenen onderdeel zijn of worden van een lokale christelijke gemeenschap en eventuele financiële steun ook vanuit of tenminste via die lokale gemeenschap ontvangen.
  • SDOK bijdraagt aan inzicht in de schaal waarop vervolging in Nederland plaatsvindt en informatie hierover met verwante organisaties bij politiek en media bekend maakt.

naar de website van SDOK >>

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world