Home Meldpunt bedreigingen Onze werkwijze

Onze werkwijze

Waarom een melding maken?

Voor veel Nederlanders is het niet bekend dat christenen uit andere culturen te maken hebben met discriminatie en bedreigingen vanwege hun geloof. Voor christenen met een moslimachtergrond is het vaak nog moeilijker. Door een melding te doen van jouw situatie kunnen we zorgen dat dit probleem beter bekend wordt.

We ontvangen al regelmatig signalen van incidenten, zoals intimidatie en lijfelijk geweld waar christenen op asielzoekerscentra en op andere plaatsen (zoals een taalschool of in de eigen buurt) slachtoffer van zijn. Zowel bij de politie als bij het COA wordt niet geregistreerd of deze incidenten verband houden met het geloof van het slachtoffer. Daardoor ontbreekt het aan informatie die de omvang en de ernst van dit probleem in Nederland weergeeft. In het geval dat een incident plaats vindt, ontvangen we daar graag een melding van. Zo kunnen wij de omvang en ernst van het probleem in kaart brengen en bij de overheid aandringen op een adequate aanpak.

Heb jij problemen in een asielzoekerscentrum, dan is het belangrijk ook bij het COA een melding te doen. Is er melding gedaan bij de plaatselijk COA en je bent niet tevreden over de reactie? Of durf je het niet te melden bij COA? Wanneer je dit formulier invult, zullen we met je kijken op welke manier een oplossing kan worden gezocht.

Wat doen we met jouw melding?

Wanneer een melding binnenkomt van een incident zullen de dragende organisaties achter dit meldpunt, namelijk Stichting Gave en Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK), in onderling overleg bepalen welke vervolgstappen worden ondernomen.

Wanneer een melding binnenkomt streven we ernaar om binnen 4 werkdagen contact op te nemen met de melder. Daarna zullen we in overleg met de melder, indien mogelijk, in contact komen met andere betrokkenen om hen over het incident te horen. Op basis hiervan wordt gekeken en bepaald welke opvolgende stappen nodig en mogelijk zijn om de situatie te verbeteren of op te lossen. Ook kunnen we met specifieke partijen in gesprek gaan om bewustwording over de achtergrond van problematiek die speelt op gang te brengen.

Als onderdeel van de afhandeling van de melding gaan we ook met het slachtoffer na of pastorale zorg ingeschakeld moet worden. Hiervoor benutten we ons kerkelijk netwerk in de omgeving van het slachtoffer om in de benodigde hulp te kunnen voorzien.

Het is belangrijk dat jij zelf aangeeft, hoe ernstig de situatie voor jou is. Vaak is het complex om snel een oplossing te vinden. Maar in gevaarlijke situaties adviseren we ook om de hulp van de politie in te schakelen.

Het is verder belangrijk om te beseffen dat de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in het meldformulier vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de registratie van de meldingen en om eventueel in contact met jou te komen in verband met de melding. Informatie in het formulier komt alleen terecht bij Gave, Open Doors en SDOK en wordt niet gedeeld met anderen. Dit is ook de reden dat je wordt gevraagd het formulier, dat in meerdere talen wordt aangeboden, in het Nederlands of het Engels te beantwoorden. Op die manier hoeven we geen derden in te schakelen om een vertaling te verzorgen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world