Home Meldpunt bedreigingen Rechten en vrijheden in Nederland

Rechten en vrijheden in Nederland

In Nederland kennen we het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dit betekent onder meer dat iedereen vrij is zijn of haar geloof te uiten. In Nederland vinden we dit recht zo belangrijk dat het is vastgelegd in de grondwet (artikel 6).

Deze vrijheid houdt niet alleen in dat je vrij bent om je geloof te uiten, maar ook dat je vrij bent om van geloof te veranderen. In sommige landen wordt slechts één religie geaccepteerd, maar in Nederland ben je vrij om je eigen keuze te maken. Deze vrijheid wordt bovendien versterkt door artikel 1 van de Nederlandse grondwet waarin staat:  “allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Je mag dus vrij je eigen geloofsovertuiging aanhangen en daarnaast mag je vanwege jouw specifieke geloofsovertuiging niet worden achtergesteld. Wanneer je wordt bedreigd vanwege je geloof, dan is degene die jou lastig valt strafbaar.

Vrijheid van godsdienst op het azc

Wanneer je als christen bent gevlucht uit een moslimland mag je in Nederland dus gewoon je geloof belijden. Die vrijheid geldt in heel Nederland, dus ook op het AZC. Deze vrijheid mag je niet worden ontnomen. Wanneer je vanwege jouw christen-zijn bent gevlucht, of je bent in Nederland bekeerd tot het christendom mag je in vrijheid je (nieuwe) geloof uiten, ook op het AZC. Daarbij mag je dus niet worden benadeeld of bedreigd vanwege je geloofskeuze of je keuze om van geloof te veranderen. Deze vrijheid geldt voor iedereen in Nederland, ook voor asielzoekers. Iedereen in Nederland moet ook deze vrijheid van anderen in Nederland accepteren.

Inburgering

We krijgen wel eens signalen dat er tijdens inburgeringscursussen sprake is van discriminatie en/of mishandeling van christenen. Dit nemen we hoog op, want het moet juist in het kader van inburgering voor iedereen heel duidelijk zijn dat dit niet in Nederland thuis hoort. Dit soort incidenten is voor cursusleiders vaak moeilijk waar te nemen omdat discriminatie of intimidatie in een vreemde taal wordt geuit. Maar wanneer je wordt geconfronteerd met dergelijke incidenten tijdens de inburgeringscursus dan willen wij dit graag weten. Niet alleen moet duidelijk zijn dat dit niet kan, we willen hier ook werken aan besef bij medewerkers van inburgeringscursussen waar mensen vandaan komen, welke bagage ze meenemen, hoe de groepsdynamiek is en religieuze spanningen hierin een rol kunnen spelen en hoe culturele verschillen doorwerken.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world