Home Perzisch Informatie over deelnemende organisaties

سازمان های شرکت کننده

:Gave

بنیاد Gave یک سازمان بین المللی برای کار ها ی مربوط به پناهندگان و پناهجویان در هلند است. Gave می خواهد پناهندگانی که به کشور ما می آیند دیده شوند و دوست داشته شوند.

Gave این امر را با آگاهی کلیساها و مسیحیان از حرفهای کتاب مقدس برای استقبال از “بیگانه” میسر ساخت. Gave داوطلبان را الهام بخشید و آنان را آموزش و پشتیبانی کرد برای برقراری ارتباط با پناهجویان و نشان دادن عشق به آنها.

در تماس با پناهجویان و داوطلبان ، مرتباً می شنویم که آزادی مذهبی در هلند هیچوقت دیده نمی شود. همچنین می شنویم که تمایل به گزارش تبعیض یا خشونت به دلیل مذهب کم است. این مسئله مشکل را مخفی نگه می دارد و قربانیان کمک مورد نیاز خود را به درستی دریافت نمی کنند. Gave می خواهد از این خط تلفن هوشمند برای بازگو کردن این مشکل استفاده کند ، به قربانیان کمک کند و به افراد درگیر در مورد حقوق و آزادی های مربوط به دین در هلند اطلاع دهد.

:Open Doors

ا

Open Doors از مسیحیانی که به علت ایمان خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند پشتیبانی می کند. این نگرانی باعث می شود که اذیت و آزار مسیحیان اکنون در هلند نیز گسترش یابد ، به عنوان مثال به دلیل اینکه مسیحیان در مراکز پناهجویان به دلیل ایمان خود به مسیحیت دچار مشکلاتی می شوند.

از آنجا که Open Doors مطابق لیست رتبه بندی آزار مسیحیان در کشورهایی که مسیحیان تحت آزار و شکنجه قرار دارند کار می کند، بنابراین ما در کشور هلند در این مورد فعالیت زیادی نداریم. بنیاد Gave در هلند فعالیت می کند ودر اینجا تخصص خود را بنا کرده است ، به همین دلیل ما در این ابتکار عمل از آنها پشتیبانی می کنیم.

Open Doors هلند خوشحال است که اعلام کند هم اکنون خط تلفن برای اعلام این که کسی شما را تهدیدکرده است/ می کند، وجود خواهد داشت. برای ما مهم است که افرادی که به دلیل ایمان مسیحی خود مورد تبعیض یا ستم هستند ، می توانند در هر کجای دنیا کمک بگیرند.

:SDOK

SDOK به وحدت تمامی مسیحیان ، کلیسای جهانی معتقد است. کلیتی که اعضای آن درگیر یکدیگر هستند و “سهم” و “خدمت” دارند ، که به صورت محوری است. اگر آزار و شکنجه وجود داشته باشد ، SDOK با کمک و تشویق به صورت عملی در کنار مسیحیان تحت تعقیب قرار دارد.

اگر مسیحی هستید (‌ و یا مسیحی شده اید )  ای موضوع می تواند به مقاومت خانواده و / یا محیط اجتماعی منجر شود که مسیحیان، این اتفاق برای مسیحیان زیادی می افتد. در هلند ، این اتفاق در حال حاضر به ویژه در بین افرادی با پیشینه مهاجرت،  بروز می یابد.

SDOK اعتقاد دارد که مسئولیت او است که با استفاده از متخصصان، ارتباطات و قابلیت های خود برای پشتیبانی از مسیحیان باید استفاده کند.

در عمل ، این به معنی زیر است:

  • SDOK از مسیحیان در هلند برای داشتن یک نگرش صحیح و کتاب مقدس نسبت به برادران و خواهران تحت تعقیب حمایت می کند.
  • SDOK مسیحیان را تشویق می‌کند که از یک جامعه محلی مسیحی هستند و از آن حمایت می کنند و یا حداقل از طریق آن جامعه محلی پشتیبانی مالی دریافت می کنند.
  • SDOK در فهمیدن میزان آزار و اذیت در هلند مشارکت می کند و اطلاعات مربوط به آن را برای سیاستمداران و رسانه ها با سازمان های آن مرتبط می سازد.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world