Home Perzisch Onze werkwijze

روش کار ما

چرا گزارش ثبت کنید؟

بسیاری از مردم هلند از این امر اطلاع ندارند که مسیحیان فرهنگ های دیگر، به علت دین خود، با تبعیض و تهدید روبرو هستند. برای مسیحیان با پیشینه مسلمانی ، این امر در بسیاری از مواقع دشوارتر است. با پر کردن گزارشی از وضعیت خود ، آگاهی از این مشکل را افزایش می دهیم.

ما مرتباً گزارش هایی از اتفاقاتی ، از قبیل بد رفتاری و خشونت فیزیکی برای مسیحیانی که قربانی هستند، در مراکز پناهجویان و سایر مناطق (مانند مدرسه زبان یا در مکان زندگی خود) دریافت می کنیم. نه پلیس و نه COA هیچ کدام ثبت نکرده اند كه آیا این حوادث مربوط به دین فرد قربانی است. در نتیجه ، کمبود اطلاعاتی وجود دارد که نشان دهنده وسعت و جدی بودن این مشکل در هلند است. در صورت بروز هرگونه اتفاقی ، ما می خواهیم گزارشی درباره موضوع دریافت کنیم. این امر ما را قادر می سازد كه دامنه و جدی بودن مسئله را ترسیم كرده و از دولت بخواهیم كه رویكرد كافی را اتخاذ كند.

اگر در مرکز پناهجویان با مشکلی روبرو هستید ، ثبت گزارش به COA نیز مهم است. آیا گزارشی به COA محلی ارسال کرده اید و از پاسخ آن راضی نیستید؟ و یا می ترسید آن را به COA ارسال و گزارش دهید؟ وقتی این فرم را پر کردید ، ما سعی خواهیم کرد که با هم راه  حلی پیدا کنیم.

ما با گزارش شما چه می کنیم؟

وقتی که حادثه ای گزارش شد ، سازمان های این خط تلفن ، یعنی بنیاد Gave و بنیاد (Ondergrondse Kerk (SDOK ، با رایزنی متقابل تصمیم می گیرند که مراحل پیگیری انجام شود.

هنگامی که گزارشی ارائه شد ، ما تلاش می کنیم ظرف مدت ۴ روز کاری، با ثبت کننده تماس بگیریم. پس از آن با مشورت و با اطلاع رسانی و در صورت امکان با سایر طرفهای درگیر در تماس خواهیم بود تا درباره این حادثه صحبت کنیم. بر این اساس ، ما بررسی می کنیم که چه اقدامات بعدی برای بهبود یا حل مسائل ضروری و ممکن است. همچنین می توانیم با گروه های ویژه به گفتگو بپردازیم تا آگاهی از پیشینه مشكل مورد بررسی را افزایش دهیم.

به عنوان بخشی از رسیدگی به گزارش ، ما با قربانی گفتگو می کنیم که آیا باید مراقبتهای معنوی را انجام دهد. برای این منظور ، ما از شبکه کلیسایی اطراف خود، در محیط فرد قربانی استفاده می کنیم تا کمک های لازم را انجام دهیم.

این نیز بسیار مهم است که خودتان نشان دهید که اوضاع شما چقدر جدی است. پیدا کردن راه حل سریع غالبا پیچیده است. در شرایط خطرناک ، به شما توصیه می کنیم با پلیس تماس بگیرید.

همچنین مهم است که بدانید اطلاعات شخصی ارائه شده در فرم گزارش ، محرمانه نگه داشته می شوند. از این داده ها فقط برای ثبت گزارش ها و در صورت لزوم برای ارتباط با شما استفاده می شود. اطلاعات مربوط به فرم فقط در دسترس Gave ، Open Doors و SDOK است و با دیگران به اشتراک گذاشته نمی شوند. برای همین است که از شما خواسته می شود فرمی که به چند زبان ارائه شده ، را به زبان هلندی یا انگلیسی تکمیل کنید. در این صورت، ما نیازی به تماس با اشخاص ثالث برای ترجمه کردن فرم نداریم.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world