Home Perzisch Informatie over rechten en vrijheden in Nederland

حقوق و آزادی در هلند

  در هلند، حق آزادی دین و عقیده داریم. این علاوه بر مسائل دیگر بدان معنی است که ، هر کس آزاد است که اعتقاد خود را عملی کند. در هلند ، ما این حق را آنقدر مهم می دانیم که در قانون اساسی هلند نوشته شده است (ماده ۶).

این آزادی به معنای این نیست که شما در یاد گیری و عمل به ایمان خود آزاد هستید ، بلکه آزاد هستید که ایمان خود را تغییر دهید. در برخی کشورها فقط یک دین پذیرفته می شود. با این حال ، در هلند شما می توانید انتخاب خود را داشته باشید. این آزادی توسط ماده ۱ قانون اساسی هلند مستحکم شده که می گوید: “با کلیه افراد در هلند باید در شرایط مساوی رفتار شود. تبعیض بر اساس دین ، ​​اعتقاد ، عقیده سیاسی ، نژاد یا جنسیت یا هر دلیل دیگری مجاز نیست. “بنابراین ، شما می توانید آزادانه به باور خود پایبند باشید و کسی نمیتواند  بخاطر اعتقاد خاص شما تبعیضی برای شما قائل شود. اگر به دلیل اعتقادات خود مورد تهدید قرار گیرید ، این یک جرم قابل مجازات محسوب میشود.

آزادی دین در مرکز پناهجویان

وقتی از یک کشور مسلمان به عنوان مسیحی فرار کرده اید ، اجازه دارید دین خود را در هلند اجرا کنید. این آزادی در سراسر هلند ، از جمله در مرکز پناهجویان اجرا می شود. این آزادی امکان ندارد از شما گرفته شود. هنگامی که به دلیل مسیحیت فرار کرده اید یا به مسیحیت در هلند گرویده اید ، می توانید ایمان (جدید) خود را نیز آزادانه در مرکز پناهجویان اجرا کنید. بنابراین ، شما امکان ندارد به دلیل انتخاب باور یا انتخاب خود برای تغییر ایمان ، دچار محرومیت یا تهدید شوید. این آزادی برای همه در هلند ، از جمله پناهجویان صادق است. همه در هلند باید این آزادی را برای دیگران در هلند بپذیرند.

اتحاد

ما گاهی اوقات اخباری دریافت می کنیم که تبعیض یا سوء استفاده از مسیحیان در دوره های اتحاد و یک پارچگی را نشان می دهد. ما این مسئله را بسیار جدی می گیریم ، زیرا باید برای همه کاملاً روشن باشد که این امر در هلند ، به ویژه در زمینه اتحاد ، قابل قبول نیست. این نوع حوادث غالباً برای رهبران دوره دشوار است ، زیرا تبعیض یا خشونت به زبان خارجی بیان می شود. بنابراین ، اگر در دوره اتحاد با چنین حوادثی روبرو هستید ، ما می خواهیم آن را بدانیم. نه تنها باید روشن باشد که این قابل قبول نیست ، بلکه ما می خواهیم آگاهی راجع به اینکه این افراد از کجا می آیند برای افراد دوره های اتحاد روشن باشد ، چه مسائل احساسی را تحمل می کنند، چه پویایی گروهی و تنش های مذهبی ممکن است نقش داشته باشد و چگونه تفاوت های فرهنگی روی آنها تأثیر می گذارد.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world